topZIELON
E SZKOŁY
OBOZY SPORTOWE
KOLONIE  I ZIMOWISKA
TURNUSY SPECJALISTYC
ZNE
ITP...

 

Dom wczasów dziecięcych, zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U.nr.67 poz. 329 z 1996r. z p.zm.), jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Dom wczasów prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

Misja Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej:

Kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież w środowisku, o środowisku, przez środowisko, dla środowiska.

 


FERIE ZIMOWE 2015r.
Zapraszamy dzieci i młodzież nas turnus feryjny w okresie od 14.02.2015r. do 27.02.2015r. / obiekt w Kołkówce /


CMS Tractable
Marketing Studio