top


TURNUSY ŚRÓDROCZNE I SPECJALISTYCZNE
MARATONY PRZED MATURĄ
OBOZY SPORTOWE
ZIELONE SZKOŁY
KOLONIE
ZIMOWISKA
ITP.

                              


Dom wczasów dziecięcych, zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z p.zm.), jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Dom wczasów prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Misja Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej:

Kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież w środowisku, o środowisku, przez środowisko, dla środowiska.


Organizacja pobytu w placówce
Od 1 września 2016 placówka organizuje turnusy minimum 5-cio dniowe. Turnus zazwyczaj rozpoczyna się w poniedziałek rano o godz. 9:00 a kończy w sobotę o godz. 9:00.

Otwarte Wrota Pogórza
Serdecznie zapraszamy na Otwarte Wrota Pogórza 2017! Impreza odbywać się będzie 5 i 6 października 2017 r.

CMS Tractable
Marketing Studio